Hi mấy bạn
Mình có 1 chiêc túi MK khóa kiểu mới vừa mua được vài ngày
Chưa xài lần nào, do mình không có nhu cầu sử dụng nên mình để lại cho chị em nào thjk nhé.
Giá là 440k, sẽ fix nhẹ cho chị em nào nhiệt tình 
Liên hệ Linh: 0937777865
   

0e5f8141fa85474d9bb66bd3c53fe3cazps944dd463 

a40ba64eca974330924b1c11338ff02dzpsa9ce3b5d 

3e546e8821e44c0193db7ff3cc077681zpsaa3605fb 

7724ac84de854f8f8596ee6baae799d7zps02a0c978