CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

-----------------------

Số:        /GDVN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

                Hà Nội, ngày    tháng     năm 2014

 

THƯ MỜI  LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

Kính gửi: Phòng / Ban An toàn – Quý Doanh nghiệp!

 

Căn cứ theo Thông tư số: 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ theo Giấy chứng nhận số 27/2014/GCN ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Cục An toàn lao động cho Công ty CP Giáo dục Việt Nam Đủ điều kiện hoạt động về An toàn vệ sinh lao động;

Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam xin gửi tới quý doanh nghiệp Chương trình huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động như sau:

 

 I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 - Nhóm 1: Người làm công tác quản lý

 - Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở và Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

 - Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt, độc hại về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định.

 - Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên. (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).

II. CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

 - Nhóm 1: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng nhận huấn luyện.

- Nhóm 2, 3: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng chỉ huấn luyện

 -  Nhóm 4: Kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

 1. Thời gian: Học tối 2,4,6 hoặc tối 3,5,7 hoặc ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần

 2. Địa điểm học:

- Tại Hà Nội: Số 451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

- Tại Đà Nẵng: Số 4 Tiểu La- P.Hòa Cường Bắc- Q. Hải Châu- Tp Đà Nẵng

- Tại HCM: Số 195 đường D2 – P. 25 – Q. Bình Thạnh – Tp Hồ Chí Minh

- Tại các tỉnh khác: Hải Dương, Nam Định, Hưng Yên…..

IV. HỌC PHÍ :

 - Nhóm 1 và nhóm 4: 800.000 đ/học viên/1khoá học (bao gồm học phí, tài liệu, tea-break)

 - Nhóm 2 và nhóm 3: 1.000.000đ

V.THỦ TỤC NHẬP HỌC: 02 ảnh 3x4, CMTND photo. 

- Để công tác tổ chức các khóa học được chú đáo, kính đề nghị Các đơn vị,  tổ chức, cá nhân có nhu cầu vui lòng đăng ký trực tiếp bằng điện thoại, gửi email hoặc fax theo mẫu sau:

 

 

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ ĐÀO TẠO

 

Tên đơn vị:.................................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................................

Điện thoại: ......................................................  Fax: ................................................................

Người liên hệ:.................................................. Chức vụ: ........................................................

 

TT

Họ tên học viên

Ngày sinh

Nghề nghiệp

Điện thoại

Ghi chú

1

…………………

…………

……….

…………..

………

2

…………………

…………

…………

……….

………

…………………

…………

…………

……….

………

                                                                        ………., ngày …… tháng ……. năm 201...

                                                                                    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)

 

                                                                                    ………………………….

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN TOAN LAO ĐỘNG 

Công ty CP Giáo Dục Việt Nam – 451 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Tel:     04 629 46 035                                                

Mobile:  01675310261 (Mrs Trà – Phòng Đào tạo)

Email: khanhtra2612@gmail.com