SẢN PHẨM GIÁNG SINH BƠM HƠI, CÂY THÔNG BƠM HƠI

Sản Phẩm Giáng Sinh Bơm Hơi, Cây Thông Bơm Hơi

Nguyễn Phước Event  chuyên sn xut , bán các loi mô hình bơm hơi, thú hơi, mô hình qung cáo bơm hơi theo thiết kế, cung cp các sn phm bơm hơi theo yêu cu .

Cổng Hơi - Cổng Chào - Cổng Phao

 Nhà Hơi -Nhà Phao - Nhà Lâu Đài

 Rối hơi - rối bay

Game Show Bơm Hơi

Bể Bơi Bơm Hơi - Hồ Nước Bơm Hơi

Sản Phẩm Giáng Sinh Bơm Hơi

Khí cầu - bóng bay

Chai Hơi, Chai Quảng Cáo

Hot hình bơm hơi, Thú hơi, Lâu đài hơi, Phao th thao trên nước, Khinh khí cu, Bóng hơi trên nước, Lu hơi, Thuyn bơm hơi, B phao bơm hơi, Mô hình bơm hơi, Bóng bay khng l, Trò chơi bơm hơi khng l, Cu trượt bơm hơi,Núi bơm hơi, Tr đng đèn bơm hơi và giờ đây chúng tôi cung cấp ra thị trường một sản phẩm mới là Sn phm giáng sinh bơmhơi,cây thông bơm hơi,ông già noel bơm hơi,ông già tuyêt bơm hơi............


CÔNG TY T CHC S KIN NGUYN PHƯỚC

Địa Chỉ : 53/4 đường TTH 22 KP4 phường Tân Thới Hiệp quận 12 TP Hồ Chí Minh

Văn Phòng Đại Diện : 613/21 Đường 3/2 , Phường 8 , Quận 10 , TP HCM

Điện Thoại : 08 39 575 851

Web : http://nguyenphuocevent.com

 

Email : nguyenphuocevent@gmail.com

 

Các Sản Phẩm Khác
 834855111553596.jpg 1821512574290861.jpg 348379303374296.jpg 652108708669531.jpg 8337872921294140.jpg 775542113462639.jpg 1821512574290864.jpg 220572634922506.jpg 043347189213370.jpg 1821512574290860.jpg 430512626728625.png 518444660552600.jpg 1821512574290863.jpg 603955954160278.jpg 1821512574290862.jpg
 834855111553596.jpg 1821512574290861.jpg 348379303374296.jpg 652108708669531.jpg 8337872921294140.jpg 775542113462639.jpg 1821512574290864.jpg 220572634922506.jpg 043347189213370.jpg 1821512574290860.jpg 430512626728625.png 518444660552600.jpg 1821512574290863.jpg 603955954160278.jpg 1821512574290862.jpg
CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGUYỄN PHƯỚC
Địa Chỉ : 53/4 đường TTH 22 KP4 phường Tân Thới Hiệp quận 12 TP Hồ Chí Minh
Văn Phòng Đại Diện : 613/21 Đường 3/2 , Phường 8 , Quận 10 , TP HCM
Điện Thoại : 08 39575851 - 0904 608 135
Email : nguyenphuocevent@gmail.com