Kim cương 9 ly 61, Pear, nặng 1.01 carat, D, VS1
Giá 153.900.000 VND
Giấy giám định GIA
[​IMG][​IMG]

Kim cương 11 ly 01, Round, nặng 1.01 carat, D, IF
Giá 456.100.000 VND
Giấy giám định GIA 
[​IMG][​IMG]

Kim cương 9 ly 8, Emerald, nặng 1.74 carat, E, VS1
Giá 352.700.000 VND
Giấy giám định GIA 
[​IMG][​IMG]

Kim cương 9 ly 4, Radiant, nặng 2.95 carat, E, VS1
Giá 968.200.000 VND
Giấy giám định GIA 
[​IMG][​IMG]

Kim cương 9 ly 4, Oval, nặng 1.51 carat, D, VS1
Giá 326.600.000 VND
Giấy giám định GIA 
[​IMG][​IMG]

HungPhatUSA - trung tâm mua sắm kim cương và kim cương màu dành cho bạn.
Thông tin liên hệ: Hung Phat USA
- Mỹ: 1111 Story Road, Suite 1063, San Jose, CA 95122
- Việt Nam: Số 59, Lê Lợi, P. Bến Nghé Quận 1, Việt Nam
- Website Mỹ: www.HungPhatUSA.com
- Website Việt Nam: www.HungPhatUSA.vn
- Email: sales@hungphatusa.com - sales@hungphatusa.vn
- Facebook: https://www.facebook.com/HungPhatDiamonds