Luật sư gia đình. Hợp Đồng tư vấn pháp luật thường xuyên.

Số   /…..

 

Hôm nay, ngày                   201… tại văn phòng LUẬT SƯ GIA ĐÌNH Địa chỉ: số ………………………………………………………………

Chúng tôi gồm  có

 

     

Bên A                                                 : VĂN PHÒNG LUẬT SƯ GIA ĐÌNH

Địa chỉ                                     : ………………………………………………..

Điện thoại                               :

Đại diện bởi                            : LS. TRẦN MINH HÙNG

 

Bên B                                                 :...................................................................................................

Địa chỉ ................................... : ..................................................................................................

Điện thoại                              :..................................... Fax: ....................................................

Đại diện bởi........................... :...................................................................................................

     

Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng gồm các điều khoản dưới  đây :

 

 

ĐIỀU 1 :TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

 

 

      Bên A nhận Tư vấn luật Việt Nam thường xuyên cho bên B tại Văn phòng làm việc của bên A (Giờ làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Bảy, sáng: 8h -12h, chiều: 13h30 -17h30) với nhiệm vụ và nội dung cụ thể như sau:

 

1.1  Khi bên B có yêu cầu được hướng dẫn về mặt pháp luật trong các lĩnh vực mà bên B được phép hoạt động thường xuyên, bên A có trách nhiệm nghiên cứu nghiêm túc và có ý kiến tư vấn kịp thời, đầy đủ cho bên B.

1.2 Bên A chỉ chịu trách nhiệm về các ý kiến Tư vấn luật bằng văn bản có chữ ký của bên A đối với những yêu cầu đuợc lập thành văn bản có chữ ký của bên B. Bên A không tham gia vào hoạt động kinh doanh của bên B, nên không chịu trách nhiệm trong phạm vi này.

1.3 Phạm vi tư vấn

·         Luật doanh nghiệp, Luật thương mại và các văn bản liên quan

·         Luật dân sự và các văn bản liên quan

·         Lao động và tuyển dụng

·         Quảng cáo và tiếp thị

·         Luật Thuế và các Bộ luật khác

·         Soạn thảo và xem xét lại các hợp đồng thương mại và các tài liệu pháp lý khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Khách Hàng như hợp đồng thuê thiết bị, hợp đồng xây dựng và giao thầu, hợp đồng thuê và mua tài sản và các tài liệu mẫu khác…

·         Tư vấn các vấn đề, giao dịch, tranh chấp liên quan đến pháp luật

·         Cử Luật sư tiến hành các thủ tục khởi kiện, tham gia tranh tụng tại Tòa án các cấp.

 

1.4 Bên A có trách  nhiệm  giữ gìn  chứng từ , tài liệu hồ sơ do bên B trao để nghiên cứu và có trách nhiệm bảo đảm bí mật về những hồ sơ, tài liệu và nội dung mà hai bên trao  đổi.

 

ĐIỀU 2:TRÁCH  NHIỆM CỦA BÊN B.

2.1 Khi có yêu cầu tư  vấn, phải  nêu rõ yêu cầu, tốt  nhất là bằng văn bản.

2.2 Sau khi ký  kết hợp đồng 10 ngày, bên B sẽ thanh toán cho bên A phí dịch vụ của 12 tháng tổng cộng là 20.000.000 vnđ (chưa bao gồm thuế VAT) (Mức phí dịch vụ của hợp đồng chênh lệch từ 10.000.000 vnđ – 20.000.000 vnđ, tùy vào số lượng công việc và quy mô loại hình doanh nghiệp).

2.3 Trong trường hợp bên B có tranh chấp hoặc tố tụng trước cơ quan Pháp luật hoặc thực hiện các dịch vụ hành chính đòi hỏi bên A dành nhiều công sức, cũng được bên B đáp ứng thù lao và chi phí đi lại.

 

 

 

 

ĐIỀU 3 : ĐIỀU KHOẢN  CHUNG.

3.1  Hợp đồng có hiệu lực ngay sau khi được ký kết, thời hạn có hiệu lực của hợp đồng là 12 tháng.

3.2  Khi  có sự thay đổi sửa chữa, điều chỉnh hợp đồng này phải được hai bên thỏa thuận bằng phụ lục hợp đồng.

3.3  Hợp đồng này được làm thành 04 bản (bốn), trong đó 02 bản tiếng Việt, 02 bản tiếng Anh, và có giá trị pháp lí như nhau, mỗi bên giữ 02 bản (01 (một) bản tiếng việt và 01 (một) bản tiếng anh), nếu giữa hợp đồng tiếng Việt và tiếng Anh có sự khác biệt thì lấy bản tiếng anh làm chuẩn.

 

   Bên A                                                                                          Bên B

      

 

Văn Phòng Luật sư gia đình (Family Lawyer)

402A Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6, Tp. HCM

Điện thoại: 08 35098276

Mr. Nguyễn Hữu Phước: 0903 363 054; 0918 180879

Luật sư gia đình cạnh Phòng công chứng số 7

luatsuthanhpho@gmail.com

http://www.luatsuthanhpho.com

 

http://www.luatsuthat.com