Phóng to ảnh
Cam kết 1 đổi 1 trong thời gian bảo hành

Để có giá buôn sỉ lớn Gọi Hotline : 01649.597.175

Ms Minh: 01649.597.175 -Yah00: minhminh_5890 0r z_tek123
Skype:minhminh_5890
CABLE VGA 1,5 MÉT

 


[IMG]
 

[IMG]
Mã hàng: VGA 1,5 MET
Cable VGA Loại dài 1.5 mét
Loại 1 cục & 2 cục - chống nhiểu
Giá: 35.000₫
Bảo hành
0 Thán
CABLE VGA 3 MÉT

[IMG]
Mã hàng: VGA 3 MÉT
Cable( VGA ) Loại dài 3 mét
- Cáp chống nhiễu -
Giá: 55.000₫
Bảo hành
0 Tháng
 
 
CABLE VGA 5 MÉT


 
[IMG]
Mã hàng: VGA 5 MÉT
Cable VGA Loại dài 5 mét
Loại 1 cục & 2 cục - chống nhiểu
Giá: 90.000₫
Bảo hành


 
CABLE VGA 10 MÉT


[IMG]
Mã hàng: VGA 10 MÉT
Cable VGA Loại dài 10 mét
Loại 2 cục - chống nhiểu
Giá: 150.000₫
Bảo hành
CABLE VGA 15 MÉT


[IMG]
Mã hàng: VGA 15 MÉT
Cable VGA Loại dài 15 mét
Loại 2 cục - chống nhiểu
Giá: 200.000₫
Bảo hành

CABLE VGA 20 MÉT

[IMG]
Mã hàng: VGA 20 MÉT
Cable VGA Loại dài 20 mét
Loại 2 cục - chống nhiểu
Giá: 230.000₫
Bảo hành

CABLE VGA 30 MÉT

[IMG]
Mã hàng: VGA 30 MÉT
Cable VGA Loại dài 30 mét
Loại 2 cục - chống nhiểu
Giá: 380.000₫
Bảo hành


 
CABLE VGA CHÂN VÀNG 10 M


[IMG]
 
[IMG]
Mã hàng: CABLE VGA CHÂN VÀNG
Cable VGA Loại dài 10 mét
Chống nhiễu 3+6 - Siêu tốt
Giá: 400.000₫
Bảo hành


 
CABLE VGA CHÂN VÀNG 15M


[IMG]
Mã hàng: CABLE VGA CHÂN VÀNG
Cable VGA Loại dài 15 mét
Chống nhiễu 3+6 - Siêu tốt
Giá: 500.000₫
Bảo hành


CABLE VGA CHÂN VÀNG 20M


[IMG]
Mã hàng: CABLE VGA CHÂN VÀNG
Cable VGA Loại dài 20 mét
Chống nhiễu 3+6 - Siêu tốt
Giá: 700.000₫
Bảo hành


CABLE VGA CHÂN VÀNG 30 M[IMG]
Mã hàng: CABLE VGA CHÂN VÀNG
Cable VGA Loại dài 30 mét
Chống nhiễu 3+6 - Siêu tốt
Giá: 950.000₫
Bảo hành


Chuyên PP thiết bị mạng , cáp mạng , nhân mạng C5 & C6 Và Link kiện máy tính.......Liên hệ để có giá dealertốt nhất:
Ms Minh : 01649.597.175 - Yahoo: minhminh_5890 or z_tek123